Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 124006 razy  
KONKURS PLASTYCZNY
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
organizują konkurs plastyczny
pod hasłem

„ Wspominamy pobyt Jana Pawła II w Radzyminie”.

Konkurs kierujemy do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Radzymin.
Pragniemy przypomnieć, jak mieszkańcy naszego miasta i przybyli goście świętowali tę jedyną i niepowtarzalną w dziejach miasta uroczystość.
Liczymy na prace samodzielne, twórcze i kreatywne.
Prace nie mogą być podmalowanymi odbitkami uzyskanymi za pomocą współczesnych środków technicznych. Takie prace nie będą brane pod uwagę komisji.
Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach:
1. Zilustrowanie wizyty papieża Jana Pawła II w Radzyminie
w 1999 roku.
2. Zaprojektowanie witrażu odwołującego się do tamtego wydarzenia.
Technika:
Oba tematy powinny być zrealizowane wyłącznie farbami plakatowymi.
Format prac:
Arkusz A3 – wymiar dużego bloku rysunkowego ( najlepiej technicznego)

Każda praca powinna być umieszczona na „ passe partout”, czyli podklejona na kolorowym lub białym kartonie tworzącym obramowanie kompozycji.
Na odwrocie prosimy o opisanie pracy: imię i nazwisko, klasa, wiek wykonawcy, pełna nazwa szkoły.
Prace powinny być dostarczane do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Radzymina – I piętro budynku biblioteki miejskiej w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 18 – 19.

Ostateczny termin składania prac poniedziałek 27 maja br.
Każda szkoła przekazuje do organizatora konkursu najlepsze prace wyłonione w konkursie szkolnym.

Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Radzymina

Przewodniczący Komisji KonkursowejARTYKUŁY i FELIETONY