Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 122665 razy  
ZEBRANIE
Radzymin 4 marca 2019

                   Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Radzymina zaprasza na Walne, Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w sobotę 23 marca 2019 r. o godz. 16:30 w Sali Bankietowej w Dybowie Kolonii.

           Spotkanie poprzedzone będzie o godz. 16:30 zebraniem uczestników naszych wycieczek, podczas którego organizator udzieli informacji na ich temat oraz pobierze I ratę opłaty w wysokości 150 zł wycieczki na Mazury oraz I ratę w wysokości 250 zł na wycieczkę na Zachodniopomorskie.

     Pierwszeństwo uczestnictwa w wycieczkach mają członkowie TPR, którzy zadeklarowali chęć wyjazdu na ostatnim spotkaniu opłatkowym. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wycieczkami o udziale zadecyduje kolejność w/w wpłat.

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad

3. Wybory Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków

4. Sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2018 roku.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

8. Plan pracy i budżet Towarzystwa na 2019 rok

. 9. Dyskusja.

10. Wolne wnioski

11. Podjęcie uchwał i zatwierdzenie wniosków.

12. Zakończenie zebrania Po krótkiej przerwie odbędzie się wspólna kolacja.

Wyjazd autokaru na spotkanie sprzed Kolegiaty o godz.16:00.
ARTYKUŁY i FELIETONY