Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 186112 razy  
WIERNI PO GRÓB (29.01.2013)
Jan Wnuk
,, .. przysięgam być wiernym Ojczyźnie mojej Rzeczypospolitej polskiej, stać na straży Jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia .. ‘’

W lutym obchodzimy 70 rocznicę powstania Armii Krajowej. Oddajemy jej hołd jako najsilniejszej armii podziemnej okupowanej Europy i siły zbrojnej naszego narodu, walczącego o wolność i niepodległość.
Ona jedna ze wszystkich organizacji zbrojnych w czasie hitlerowskiej i sowieckiej okupacji miała prawo nazywać się Wojskiem Polskim w konspiracji. Stał za nią, bowiem autorytet państwa polskiego, legalnych władz przebywających na obczyźnie i legalnych władz państwa podziemnego, powstającego w kraju wbrew woli okupantów, któremu olbrzymią większość Polaków podporządkowała się, stając do jego dyspozycji.
Żołnierze Armii Krajowej wypełnili swoją przysięgę, walczyli bohatersko wszędzie tam, gdzie można było dopaść znienawidzonego wroga. Miłość do Ojczyzny i patriotyzm wyrażali w czynach a nie w słowach.
Armia Krajowa to także tragiczna armia. Jej żołnierzom nie dane było świętować zwycięstwa, choć wróg legł u stóp sprzymierzonych armii. Mieli walczyć o wolną i suwerenną Ojczyznę. Polska zależna od sowieckiej Rosji nie byłą jednak tą Polską, o którą bili się żołnierze AK, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenia kraju. Żołnierze AK nie godzili się na inne życie jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim,. Za to przez władze komunistyczne nazwani zostali ,,zaplutymi karłami reakcji’’ i skazani na niepamięć. Broniąc honoru do ostatka często oddawali życie w ubeckich i enkawudowskich katowniach.
Taki los spotkał również żołnierzy AK z jej Radzymińskiego Obwodu, ,Rajski Ptak’’, ,,Burak’’. Dobrze zorganizowani w liczbie około 4 tysięcy prowadzili śmiałe akcje bojowe na całym terenie byłego powiatu radzymińskiego i terenach do niego przyległych. Wielu z nich padło ofiarą aresztowań przez NKWD i UB. Byli męczeni w komunistycznych więzieniach i sowieckich łagrach na dalekiej Syberii.
Nasze pokolenie musi często wracać pamięcią do tamtych dni, by nie zmarnować przelanej krwi i wysiłku naszych ojców.

Żołnierze Armii Krajowej oddawali swoje życie za wolność, aby była prawem.

,,Nas nie stanie, lecz ty nie zaginiesz.
Pieśń cię wezwie, legenda przechowa.
Wichrem chwały w historię popłyniesz,
Armio Krajowa !’’
ARTYKUŁY i FELIETONY