Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 136216 razy  
PAMIĘĆ W KAMIENIU WYKUTA (20.01.2017)
Elżbieta Bielec
Zespół Szkół w Słupnie i Towarzystwo Przyjaciół Radzymina w dniu 15 grudnia 2016 r zrealizowali projekt upamiętnienia szlaku bojowego 85 pułku piechoty Strzelców Wileńskich szczególnie zasłużonego w bojach z bolszewikami o Radzymin w sierpniu 1920 roku.
Szlak wiedzie od ulicy Fabrycznej w Markach przez Pustelnik i Strugę do Radzymina. Stanęło przy nim 10 tablic ilustrujących chwalebną drogę wileńskiego pułku na pole bitwy o Radzymin, a jedna z nich została ustawiona właśnie przy Zespole Szkół w Słupnie. Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy oraz poświęcenie szlaku bojowego.
W tym dniu upamiętniliśmy również kapitana Ryszarda Downar - Zapolskiego, dowódcę I batalionu 85 pp. Strzelców Wileńskich poległego bohaterską śmiercią w Słupnie 14 sierpnia 1920 roku w boju z bolszewikami o Radzymin.Tablica poświęcona kapitanowi została ustawiona między Dębami Pamięci, które już od 6 lat rosną przed naszą szkołą.
Podczas uroczystości zaprezentowali swój program artystyczny pt. ,, Wileńscy Żołnierze na radzymińskim szlaku’’ uczniowie klas drugich gimnazjum, którzy realizowali przy tej okazji swój projekt edukacyjny.
O szlaku bojowym opowiadali zebranym autorzy opracowania, czyli Pan Marian Ryszard Sawicki i Pan Jan Wnuk a sylwetkę kpt. Ryszarda Downar - Zapolskiego przedstawiła Pani Elżbieta Wyszyńska. Uroczystość uświetnił swoim występem szkolny chór Canto.
Odsłonięcia tablic dokonali zacni goście uroczystości m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Pan Krzysztof Dobrzyniecki, przedstawiciel Starosty Pan Andrzej Siarna, Wiceburmistrz Marek Pan Zbigniew Zalas, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina Pan Jan Wnuk i dyrektor Zespołu Szkół w Słupnie Pani Elżbieta Bielec. Poświęcenia tablic dokonał Ksiądz Piotr Kluk, proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej i Błogosławionego Bronisława Markiewicza w Słupnie.
Projekt został zrealizowany z dotacji finansowej Powiatu Wołomińskiego, wsparcia finansowego Gminy Radzymin i funduszy własnych Towarzystwa Przyjaciół Radzymina oraz Zespołu Szkół w Słupnie.
Całość była piękną lekcją, pokazującą wielką historię małego miasta.
ARTYKUŁY i FELIETONY